Wat is een Healingstation?

Een healingstation is een plaats of een groep mensen die voor anderen bidden voor genezing. dit gebeurt in de kraCHT VAN DE HEILIGE GEEST IN IN DE NAAM VAN JEZUS

De Here Jezus beloofde ons dat wij, als we in Hem geloven, tenminste dezelfde dingen zouden kunnen doen als Hij. Dit vind je in Joh.14:12. Verder lezen we in de Bijbel dat Hij iedereen, die naar Hem toekwam, genas van iedere ziekte en iedere kwaal. als dt toen voor Hem gold, geldt dat dus ook voor ons nu.

Op grond daarvan willen wij graag voor mensen bidden, omdat we geloven dat God het beste met je voor heeft.

Heb je iets, waar je gebed voor wilt neem dan contact met ons via ons contactformulier. er zullen dan z.s.m. mensen contact met je opnemen voor en afspraak.

Zijn er voorwaarden aan verbonden?

Nee, je hoeft niet te geloven of naar de kerk te gaan. God houdt onvoorwaardelijk van je en heeft een (beter) plan voor je leven.

Wat zijn de kosten?

Het kost je niets. We hebben de opdracht om dit te doen zonder daar ook maar enige vergoeding voor te ontvangen. (Mat.10:8)