Wat is een Healingstation?

Je bent misschien op deze website gekomen omdat je aangesproken bent door iemand die bij een Healingstation banner stond, of iemand die je onderweg zomaar bent tegengekomen en je vroeg of hij of zij met je mocht bidden voor genezing.

Healing is het engels voor genezing en wij geloven dat de Here Jezus nog steeds geneest, zoals Hij dat deed toen Hij op aarde rondliep, maar nu door Zijn discipelen, zijn volgelingen dus. Hij beloofde dat ons in Joh. 14:12 waar staat: Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. We lezen ook in de Bijbel dat Hij iedereen, die naar Hem toekwam genas van alle ziekten en kwalen. Dus als dat toen bij Hem gebeurde, moet dat ook nu voor ons, Zijn discipelen gelden.

Misschien heb je, aan de hand van wat er gebeurd is wel, vragen en opmerkingen. Voel je vrij om ze te stellen. Misschien heb je zelf of iemand anders, die je kent, nog gebed nodig. Kijk op de contactpagina hoe je met ons in contact kunt komen